Европа в училище

Европа в училище

“Европа в училище” – нашият пилотен проект. Вяраваме, че европейските избори имат голямо значение за страната. В същото време заинтересоваността и избирателната активност са ниски, a дебатът се води по национални теми. Липсва информация какви са европейските ценности, какви правомощия има Съюзът, как влияе на националните политики, както и каква е ролята на България в него. Още повече – интересът към европейските процеси, може да допринесе за заинтересованост и към националните.

Идваме при вас, за да ви разкажем повече за историята и същността на Европейския съюз, за неговите институции и функциониране, какво означава да си член на Съюза и защо е важно всички ние да участваме! Ще се радваме да се видим с всеки един от вас!

Ако искте да посетим и вашето училище, свържете се с нас на: info@civilcompass.eu