EUROQUIZ

poster-quiz-cleanEUROQUIZ е нашата игра с въпроси от сферата на демокрацията, изборния процес, държавното устройство и Европейския съюз.

Целта ни е по интересен и занимателен начин да представим тези, невинаги популярни теми.

Надяваме се не само да предадем набор от факти, но да предизвикаме интерес и любопитство към тях!