Мисия

През последните години се забелязва все по-нарастваща незаинтересованост сред българите. Избирателната активност спада, намалява доверието в партиите и институциите, хората все по-малко се интересуват от процесите в собствената си страна и дори съзнателно странят от тях.

Кой, ако не всеки един от нас, е отговорен за случващото се, и кой, ако не ние, може да тези тенденции? Хората, които управляват държавата, сме самите ние. Политиците са плод на българските социо-културни особености като всеки един от нас, отгледани и възпитани от българското общество.

Политиците са избирани от нас за всяка една длъжност, която те заемат, и са отговорни пред нас. Всички ние имаме право на глас, право на мнение и всички ние решаваме в каква посока да се развива нашето общество. За да постигнем това, ние трябва да сме информирани и заинтересовани хора с ясно самосъзнание и отговорност пред бъдещето на страната.

„Граждански компас“ сдружение с нестопанска цел, което си поставя амбициозни цели.

Мисията на организацията е да се бори за по-добра информираност, политическа грамотност и активно гражданско участие в обществените и политически въпроси на българското общество.

„Граждански компас“ работи за подобряването познанията на българите по въпроси от изключително значение, на които, за съжаление, не винаги се отделя необходимото внимание – демокрация, изборен процес, граждански права и задължения, Европейски съюз.

Избирайки да вложим усилията си в сферата на гражданското образование и политическата култура, ние си поставяме амбициозна цел – изграждането на едно по-информирано, критично, заинтересовано общество в България, което да заема полагащата му се роля в определянето на курса на развитие в страната.