Структура

Управителен съвет
Владимир Илиев, Председател (v.iliev@civilcompass.eu)
Явор Александров, Заместник-председател (j.alexandrov@civilcompass.eu)
Светослав Лалов, член на УС (s.lalov@civilcompass.eu)
Георги Първанов, член на УС
Никола Ненов, член на УС (n.nenov@civilcompass.eu

Координация и вътрешна комуникация
Владимир Илиев (v.iliev@civilcompass.eu)
Явор Александров (j.alexandrov@civilcompass.eu)

PR & Marketing
pr@civilcompass.eu
Георги Първанов

Връзки с партньори
Владимир Илиев (v.iliev@civilcompass.eu)
Явор Александров (j.alexandrov@civilcompass.eu)

Отдел “Проекти”
(projects@civilcompass.eu)
Светослав Лалов, ръководител
Десислава Йорданова
Явор Александров

Отдел “Обучения”
training@civilcompass.eu
Владимир Илиев
Никола Ненов
Симеон Попов
Михаела Георгиева
Явор Александров